Trọn bộ: WADAX ATLANTIS REFERENCE DAC (3 cục - 1 cục giữa, 1cục PSU L, 1 cục PSU R) + WADAX OPTICAL MODULE FOR REFERENCE DAC Trọn bộ: WADAX ATLANTIS REFERENCE DAC (3 cục - 1 cục giữa, 1cục PSU L, 1 cục PSU R) + WADAX OPTICAL MODULE FOR REFERENCE DAC
4.494.120.000 VND
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Trọn bộ ATLANTIS REFERENCE UNIVERSAL SERVER + WADAX LEGACY DIGITAL OUT BOARD Trọn bộ ATLANTIS REFERENCE UNIVERSAL SERVER + WADAX LEGACY DIGITAL OUT BOARD
1.739.100.000 VND
+ Trọn bộ ATLANTIS REFERENCE UNIVERSAL SERVER + WADAX LEGACY + DIGITAL OUT BOARD
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Wadax Atlantis DAC Wadax Atlantis DAC
2.034.900.000 VND
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Wadax Atlantis Server Wadax Atlantis Server
612.000.000 VND
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
WADAX ALANTIS REFERENCE DAC (3 cục - 1 cục ở giữa, 1 cục Reference PSU L, 1 cục Reference PSU R) WADAX ALANTIS REFERENCE DAC (3 cục - 1 cục ở giữa, 1 cục Reference PSU L, 1 cục Reference PSU R)
4.003.500.000 VND
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
WADAX ATLANTIS REFERENCE UNIVERSAL SERVER WADAX ATLANTIS REFERENCE UNIVERSAL SERVER
1.654.950.000 VND
+ Trọn bộ ATLANTIS REFERENCE UNIVERSAL SERVER + WADAX LEGACY + DIGITAL OUT BOARD
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Wadax Atlantis Transport X Silver Wadax Atlantis Transport X Silver
1.524.900.000 VND
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Wadax Atlantis Reference Power Supply Wadax Atlantis Reference Power Supply
1.249.500.000 VND
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua