Mâm đĩa than

SME Turntable Model 10 Tonearms SME Turntable Model 10 Tonearms
143.000.000 VND
Liên hệ để có giá tốt nhất
Mua
AVM Turntable Rotation R2.3 AVM Turntable Rotation R2.3
170.810.000 VND
+ Đi kèm cần tonearm AVM và kim Ortofon
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Dynavector MC Cartridge DV DRT XV-1t Dynavector MC Cartridge DV DRT XV-1t
250.000.000 VND
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Cơ đĩa than Acoustic Signature INVICTUS jr. Neo (không gồm cần và kim) Cơ đĩa than Acoustic Signature INVICTUS jr. Neo (không gồm cần và kim)
2.870.940.000 VND
+ Add Option Acoustic Signature INVICTUS jr. Neo Gold versions: 782,910,000đ
+ Add Option Acoustic Signature INVICTUS jr. Neo extra armboard: 28,940,000đ
+ Add Option Acoustic Signature INVICTUS jr. Neo 24k Gold armboard (brass) instead Alu per pcs: 69,510,000đ
+ Add Option Acoustic Signature INVICTUS jr. Neo Stand silver with isolation Absorber: 434,940,000đ
+ Add Option Acoustic Signature INVICTUS jr. Neo Stand black with isolation Absorber: 434,940,000đ
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Cơ đĩa than Acoustic Signature INVICTUS Neo (không gồm cần và kim) Cơ đĩa than Acoustic Signature INVICTUS Neo (không gồm cần và kim)
4.639.940.000 VND
+ Add Option Acoustic Signature INVICTUS Neo extra armboard: 28,940,000đ
+ Add Option Acoustic Signature INVICTUS Neo 24k Gold armboard (brass) instead Alu (price per piece): 34,760,000đ
+ Add Option Acoustic Signature INVICTUS Neo Stand silver: 666,940,000đ
+ Add Option Acoustic Signature INVICTUS Neo Stand black: 666,940,000đ
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Acoustic Signa­ture Double X NEO (không kèm cần kim) Acoustic Signa­ture Double X NEO (không kèm cần kim)
159.440.000 VND
+ Add Option Acoustic Signature Double X Neo Silencers with 24k Gold coating instead of Brass Silencers: 23,140,000đ
+ Add Option Acoustic Signature Double X Neo Armboard all cut out/holes: 8,060,000đ
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Acoustic Signa­ture Tornado NEO (không kèm cần kim) Acoustic Signa­ture Tornado NEO (không kèm cần kim)
188.440.000 VND
+ Add Option Accoustic Signature Tarnado Neo 4 Silencer: Gold Silencers with 24k Gold coating instead of Brass polished: 10,850,000đ
+ Add Option Accoustic Signature Tornado Neo Armboard all cut out/holes: 8,060,000
+ Add Option Accoustic Signature Tornado Neo one armboard included: 20,240,000đ
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Acoustic Signa­ture Hurricane NEO (không kèm cần kim) Acoustic Signa­ture Hurricane NEO (không kèm cần kim)
260.940.000 VND
+ Add Option Accoustic Signature Hurricane Neo Gold 8 Silencer platter Silencers with 24 k Gold coating instead of Brass polished: 21,690,000đ
+ Add Option Acoustic Signature Hurricane Neo Armboard all cut out/holes: 8,060,000đ
+ Add Option Acoustic Signature Hurricane Neo Complete armbase 9-12 inch,for second arm: 20,240,000đ
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Acoustic Signa­ture Typhoon NEO (không kèm cần kim) Acoustic Signa­ture Typhoon NEO (không kèm cần kim)
449.380.000 VND
+ Add Option Accoustic Signature Typhoon Neo Gold 24 Silencer platter: Silencers with 24 k Gold coating instead of Brass polished: 43,440,000đ
+ Add Option Accoustic Signature Typhoon Neo Armboard all cut out/holes: 8,060,000đ
+ Add Option Accoustic Signature Typhoon Neo one armboard included: 28,940,000đ
+ Add Option Accoustic Signature Typhoon Neo complete armbase màu black (one armboard included) (bệ đỡ cần): 28,940,000đ
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Acoustic Signa­ture Montana NEO (không kèm cần kim) Acoustic Signa­ture Montana NEO (không kèm cần kim)
826.380.000 VND
+ Add Option Acoustic Signature MONTANA Neo Gold Silencers with 24k Gold coating instead of Brass polished: 43,440,000đ
+ Add Option Acoustic Signature MONTANA Neo Armboard all cut out/holes: 8,060,000đ
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Acoustic Signa­ture Ascona NEO (không kèm cần kim) Acoustic Signa­ture Ascona NEO (không kèm cần kim)
1.159.940.000 VND
+ Chân đế Ascona: +347.942.000VND
+ Cần TA-5000 Black 12 inch Gold Counterweight: +234.700.000 VNĐ
+ Kim đĩa than Acoustic Signature Cartridges MCX-4: +68.090.000 VND
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
+ Add Option Acoustic Signature Ascona Neo Sandwich Platter with brass Inlay instead of normal platter. same platter as used in INVIC: 249,340,000đ
+ Add Option Acoustic Signature Ascona Neo Gold Silencers with 24 k Gold coating instead of Brass polished: 89,870,000đ
+ Add Option Acoustic Signature Ascona Neo extra Armboard only for ASCONA: 12,880,000đ
+ Add Option Acoustic Signature Ascona Neo complete armbase 9-12 inch for second arm: 43,440,000đ
+ Add Bệ đỡ cần Accoustic Signature Ascona Neo complete ASC-230 TA-Base Black matt Armboard SME: 43,440,000đ
+ Add Option Acoustic Signature Ascona Neo Ascona Stand silver: 347,940,000đ + Add Option Acoustic Signature Ascona Neo Ascona Stand black (Chân kê Ascona Stand màu black): 347,940,000đ
Mua
Acoustic Signa­ture Maximus NEO (không kèm cần kim) Acoustic Signa­ture Maximus NEO (không kèm cần kim)
115.940.000 VND
+ Add Option Accoustic Signature Maximus Neo Armboard: 8.060.000đ + Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
DaVinci Audio Labs MC Cartridge Grand Reference Grandezza DaVinci Audio Labs MC Cartridge Grand Reference Grandezza
221.125.000 VND
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Mâm đĩa than VPI HR-X Turntable (Tonearm VPI 12" 3D) Mâm đĩa than VPI HR-X Turntable (Tonearm VPI 12" 3D)
282.000.000 VND
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Acoustic Signature Ascona Acoustic Signature Ascona
1.159.940.000 VND
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
+ Không bao gồm kim
+ Chặn đĩa : + 27.576.000đ
Mua
AVM Turntable Rotation R 5.3 MK2 AVM Turntable Rotation R 5.3 MK2
231.710.000 VND
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Đầu đĩa than EAT C-Sharp Turntable Đầu đĩa than EAT C-Sharp Turntable
294.000.000 VND
+ Hàng cần mua theo bộ mâm đĩa than, cần, kim, nắp đậy
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Burmester Turntable 217 Burmester Turntable 217
836.000.000 VND
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua