Phụ kiện PlayStation

Kính thực tế ảo PlayStation VR kèm PS Camera CUH-ZVR2HUC Kính thực tế ảo PlayStation VR kèm PS Camera CUH-ZVR2HUC
8.990.000 VND
+ Tặng Đĩa PCAS00072 & PCAS05009 (Áp dụng đến ngày 31/12/2019)
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Tay chơi game DualShock 4 ( CUH-ZCT2G ) Tay chơi game DualShock 4 ( CUH-ZCT2G )
1.349.000 VND
Liên hệ để có giá tốt nhất
Mua
Sony DualShock 4 Wireless Controller (PS4) Sony DualShock 4 Wireless Controller (PS4)
1.490.000 VND
Liên hệ để có giá tốt nhất
Mua
Drive Club Limited Edition (PS4) Drive Club Limited Edition (PS4)
1.590.000 VND
Liên hệ để có giá tốt nhất
Mua
Đế sạc tay điều khiển Sony PlayStation PS VR2 CFI-ZSS1 G (Chính hãng) Đế sạc tay điều khiển Sony PlayStation PS VR2 CFI-ZSS1 G (Chính hãng)
1.490.000 VND
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Camera HD Sony Cho PlayStation 5 (CFI-ZEY1 G) Camera HD Sony Cho PlayStation 5 (CFI-ZEY1 G)
1.590.000 VND
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Đĩa PS5 Spider-Man 2 Standard ECAS-00050E Đĩa PS5 Spider-Man 2 Standard ECAS-00050E
1.799.000 VND
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Đĩa PS5 Horizon Complete Edition ECAS-00081E Đĩa PS5 Horizon Complete Edition ECAS-00081E
1.799.000 VND
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Đĩa PS5 Final Fantasy XVI STD ECAS-00053E Đĩa PS5 Final Fantasy XVI STD ECAS-00053E
1.799.000 VND
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Đĩa PS5 Final Fantasy XVI Deluxe ECAS-00053L Đĩa PS5 Final Fantasy XVI Deluxe ECAS-00053L
2.499.000 VND
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Đĩa PS5 Final Fantasy XVI collectors ECAS-00053M Đĩa PS5 Final Fantasy XVI collectors ECAS-00053M
8.990.000 VND
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Đĩa game PCAS00041 - Disgaea 5: Alliance of Vengeance Đĩa game PCAS00041 - Disgaea 5: Alliance of Vengeance
1.090.000 VND
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Đĩa game PCAS00070 - World Of Final Fantasy Đĩa game PCAS00070 - World Of Final Fantasy
1.090.000 VND
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Đĩa game PCAS00074: The Last Guardian Đĩa game PCAS00074: The Last Guardian
1.190.000 VND
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Đĩa game PCAS00079E - Gravity Rush 2 Đĩa game PCAS00079E - Gravity Rush 2
1.190.000 VND
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Đĩa game PCAS00082- Battlezone Đĩa game PCAS00082- Battlezone
1.090.000 VND
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Đĩa game PCAS00096 - Crash Bandicoot Đĩa game PCAS00096 - Crash Bandicoot
1.090.000 VND
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Đĩa game PCAS05002 - Destiny 2 Đĩa game PCAS05002 - Destiny 2
1.290.000 VND
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Đĩa game PCAS05005 - WipEout - Omega Collection Đĩa game PCAS05005 - WipEout - Omega Collection
1.290.000 VND
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Đĩa game PCAS05007 - Final Fantasy XII - The Zodiac Age Đĩa game PCAS05007 - Final Fantasy XII - The Zodiac Age
1.090.000 VND
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Đĩa game PCAS05020 - Uncharted The Lost Legacy Đĩa game PCAS05020 - Uncharted The Lost Legacy
990.000 VND
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Đĩa game PCAS05022 - KNACK II Đĩa game PCAS05022 - KNACK II
990.000 VND
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Đĩa game PCAS05034: No Heroes Allowed! VR Đĩa game PCAS05034: No Heroes Allowed! VR
790.000 VND
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Đĩa game PCAS05112E- The Last Of Us Remastered Đĩa game PCAS05112E- The Last Of Us Remastered
520.000 VND
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua