Tivi QLED Samsung QA49Q65R Tivi QLED Samsung QA49Q65R
23.900.000 VND
Áp dụng từ 05/12/2019 đến hết ngày 31/01/2020:
+ Tặng phiếu mua hàng 3.000.000 VNĐ
+ Nồi lẩu điện đa năng Elmich
Mua
Tivi QLED Samsung QA55Q75R Tivi QLED Samsung QA55Q75R
35.900.000 VND
Áp dụng từ 05/12/2019 đến hết ngày 31/01/2020:
+ Tặng phiếu mua hàng 5.000.000 VNĐ
+ Nồi chiên không dầu
Mua
Tivi QLED Samsung QA65Q80R Tivi QLED Samsung QA65Q80R
76.900.000 VND
Áp dụng từ 05/12/2019 đến hết ngày 31/01/2020:
+ Tặng phiếu mua hàng 10.000.000 VNĐ
+ Nồi chiên không dầu
Mua
Tivi 8K QLED Samsung QA65Q900R Tivi 8K QLED Samsung QA65Q900R
119.000.000 VND
Áp dụng từ 05/12/2019 đến hết ngày 31/01/2020:
+ Tặng phiếu mua hàng 10.000.000 VNĐ
+ LOA THANH Q90R
+ Nồi chiên không dầu
Mua
Tivi QLED Samsung QA65Q90R Tivi QLED Samsung QA65Q90R
94.900.000 VND
Áp dụng từ 05/12/2019 đến hết ngày 31/01/2020:
+ Tặng phiếu mua hàng 10.000.000 VNĐ
+ Nồi chiên không dầu
Mua
Tivi 8K QLED Samsung QA82Q900R Tivi 8K QLED Samsung QA82Q900R
299.000.000 VND
Áp dụng từ 05/12/2019 đến hết ngày 31/01/2020:
+ Tặng phiếu mua hàng 50.000.000 VNĐ
+ LOA THANH Q90R
+ Nồi chiên không dầu
Mua
Tivi QLED Samsung QA82Q90R Tivi QLED Samsung QA82Q90R
195.900.000 VND
Áp dụng từ 05/12/2019 đến hết ngày 31/01/2020:
+ Tặng phiếu mua hàng 10.000.000 VNĐ
+ Nồi chiên không dầu
Mua
Tivi QLED Samsung QA75Q90R Tivi QLED Samsung QA75Q90R
145.900.000 VND
Áp dụng từ 05/12/2019 đến hết ngày 31/01/2020:
+ Tặng phiếu mua hàng 10.000.000 VNĐ
+ Nồi chiên không dầu
Mua
Tivi 8K QLED Samsung QA75Q900R Tivi 8K QLED Samsung QA75Q900R
199.000.000 VND
Áp dụng từ 05/12/2019 đến hết ngày 31/01/2020:
+ Tặng phiếu mua hàng 20.000.000 VNĐ
+ LOA THANH Q90R
+ Nồi chiên không dầu
Mua
Tivi QLED Samsung QA82Q65R Tivi QLED Samsung QA82Q65R
109.900.000 VND
Áp dụng từ 05/12/2019 đến hết ngày 31/01/2020:
+ Tặng phiếu mua hàng 10.000.000 VNĐ
+ Nồi chiên không dầu
Mua
Tivi QLED Samsung QA75Q65R Tivi QLED Samsung QA75Q65R
79.900.000 VND
Áp dụng từ 05/12/2019 đến hết ngày 31/01/2020:
+ Tặng phiếu mua hàng 10.000.000 VNĐ
+ Nồi chiên không dầu
Mua
Tivi QLED Samsung QA65Q75R Tivi QLED Samsung QA65Q75R
56.900.000 VND
Áp dụng từ 05/12/2019 đến hết ngày 31/01/2020:
+ Tặng phiếu mua hàng 10.000.000 VNĐ
+ Nồi chiên không dầu
Mua
Tivi QLED Samsung QA65Q65R Tivi QLED Samsung QA65Q65R
49.900.000 VND
Áp dụng từ 05/12/2019 đến hết ngày 31/01/2020:
+ Tặng phiếu mua hàng 10.000.000 VNĐ
+ Nồi chiên không dầu
Mua
Tivi QLED Samsung QA55Q80R Tivi QLED Samsung QA55Q80R
54.900.000 VND
Áp dụng từ 05/12/2019 đến hết ngày 31/01/2020:
+ Tặng phiếu mua hàng 5.000.000 VNĐ
+ Nồi chiên không dầu
Mua
Tivi QLED Samsung QA49Q75R Tivi QLED Samsung QA49Q75R
29.900.000 VND
Áp dụng từ 05/12/2019 đến hết ngày 31/01/2020:
+ Tặng phiếu mua hàng 3.000.000 VNĐ
+ Nồi lẩu điện đa năng Elmich
Mua
Tivi QLED Samsung QA43Q65R Tivi QLED Samsung QA43Q65R
17.400.000 VND
Áp dụng từ 05/12/2019 đến hết ngày 31/01/2020:
+ Tặng phiếu mua hàng 2.000.000 VNĐ
+ Nồi lẩu điện đa năng Elmich
Mua
Tivi 8K QLED Samsung QA98Q900R Tivi 8K QLED Samsung QA98Q900R
2.299.000.000 VND
Áp dụng từ 05/12/2019 đến hết ngày 31/01/2020:
+ Tặng phiếu mua hàng 250.000.000 VNĐ
+ LOA THANH Q90R
+ Nồi chiên không dầu
Mua
Tivi QLED Samsung QA75Q75R Tivi QLED Samsung QA75Q75R
99.900.000 VND
Áp dụng từ 05/12/2019 đến hết ngày 31/01/2020:
+ Tặng phiếu mua hàng 10.000.000 VNĐ
+ Nồi chiên không dầu
Mua
Tivi QLED Samsung QA55Q65R Tivi QLED Samsung QA55Q65R
30.900.000 VND
Áp dụng từ 05/12/2019 đến hết ngày 31/01/2020:
+ Tặng phiếu mua hàng 5.000.000 VNĐ
+ Nồi chiên không dầu
Mua