Tonearm

Cần đĩa than SME V12 Cần đĩa than SME V12
219.820.000 VND
+ Bảo hành chính hãng
+ Giá tốt nhất khi liên hệ trực tiếp
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
Mua
Cần đĩa than Tonearms Acoustic Signature TA-9000 NEO Cần đĩa than Tonearms Acoustic Signature TA-9000 NEO
711.310.000 VND
+ Add Option cần đĩa than Accoustic Signature TA 9000 Neo upgrade with Massive Titanium Headshell: 57,940,000đ
+ Add Option cần đĩa than Accoustic Signature TA 9000 Neo black extra with counterweight in 24k Gold: 37,640,000đ
+ Add Option cần đĩa than Accoustic Signature TA 9000 Neo Full Gold extra all metall parts in 24k Gold cover: 173,910,000đ
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Cần đĩa than Tonearms Acoustic Signature TA-7000 NEO Cần đĩa than Tonearms Acoustic Signature TA-7000 NEO
398.720.000 VND
+ Add Option cần đĩa than Acoustic Signature TA 7000 Neo upgrade with Massive Titanium Headshell: 52,640,000đ
+ Add Option cần đĩa than Acoustic Signature TA 7000 Neo black extra with counterweight in 24k Gold: 25,930,000đ
+ Add Option cần đĩa than Acoustic Signature TA 7000 Neo Full Gold extra all metall parts in 24k Gold cover: 100,140,000đ
+ Add Quả chuông thay cho cần Accoustic Signature TA 7000 Neo 12 inch 5 pin+Option black extra with counterweight in 24k Gold: 51,850,000đ
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
+ không bao gồm kim
Mua
Cần đĩa than Tonearms Acoustic Signature TA-5000 NEO Cần đĩa than Tonearms Acoustic Signature TA-5000 NEO
200.910.000 VND
+ Add Option cần đĩa than Acoustic Signature TA 5000 Neo black extra with counterweight in 24k Gold: 25,930,000đ
+ Add Option cần đĩa than Acoustic Signature TA 5000 Neo Full Gold extra all metall parts in 24k Gold cover: 100,140,000đ
+ Add Quả chuông thay cho cần Accoustic Signature TA 5000 Neo 12 inch 5 pin+Option black extra with counterweight in 24k Gold: 51,850,000đ
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
+ không bao gồm kim
Mua
Cần đĩa than Tonearms Acoustic Signature TA-2000 NEO Cần đĩa than Tonearms Acoustic Signature TA-2000 NEO
95.640.000 VND
+ Add Option cần đĩa than Acoustic Signature TA 2000 Neo black extra with counterweight in 24k Gold: 28,940,000đ
+ Add Option cần đĩa than Acoustic Signature TA 2000 Neo Full Gold extra all metall parts in 24k Gold cover: 108,660,000đ
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
+ không bao gồm kim
Mua
Cần đĩa than Tonearms Acoustic Signature TA-1000 NEO Cần đĩa than Tonearms Acoustic Signature TA-1000 NEO
57.360.000 VND
+ Add Option cần đĩa than Acoustic Signature TA 1000 Neo black extra with counterweight in 24k Gold: 20,940,000đ
+ Add Option cần đĩa than Acoustic Signature TA 1000 Neo Full Gold extra all metall parts in 24k Gold cover: 78,680,000đ
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
+ không bao gồm kim
Mua
Cần đĩa than Accoustic Signature TA 9000 Neo 9inch 5 pin + Option Cần đĩa than Accoustic Signature TA 9000 Neo 9inch 5 pin + Option
902.610.000 VND
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Cần đĩa than Accoustic Signature TA 9000 Neo 12inch 5 pin + Option Cần đĩa than Accoustic Signature TA 9000 Neo 12inch 5 pin + Option
956.840.000 VND
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Tonearms Acoustic Signature TA-500 NEO Tonearms Acoustic Signature TA-500 NEO
43.000.000 VND
+ Add Option TA 500 Neo SME Armbase instead of Rega mounting(dùng để lắp cần vào mâm đĩa than): 2.260.000đ + Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
+ Không bao gồm kim
Mua