Loa Floorstand Gauder Akustik Darc 140 Loa Floorstand Gauder Akustik Darc 140
2.899.940.000 VND
+ Add Option Diamond tweeter Gauder Akustik DARC 140: 159,500,000đ
+ Add Option Double Vision Gauder Akustik DARC 140: 58,000,000
+ Add Đèn báo hiển thị nhạc Gauder Akustik (Music Light) DARC 140: 52,200,000 (cái)
+ Add Đồng hồ chỉ mức điện áp Gauder Akustik ( VU meter) DARC 140: 52,200,000 (cái)
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Loa Floorstand Gauder Akustik Berlina RC11 MK2 Big Foot Loa Floorstand Gauder Akustik Berlina RC11 MK2 Big Foot
8.235.940.000 VND
+ Add Đèn báo hiển thị nhạc Gauder Akustik (Music Light): 58.000.000đ (cái)
+ Add Đồng hồ chỉ mức điện áp Gauder Akustik ( VU meter): 58.000.000đ (cái)
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Loa Floorstand Gauder Akustik Berlina RC 9 MK II Black Edition Loa Floorstand Gauder Akustik Berlina RC 9 MK II Black Edition
4.146.880.000 VND
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Loa Bookshelf Gauder Akustik DARC 40 MK II Loa Bookshelf Gauder Akustik DARC 40 MK II
1.020.740.000 VND
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Loa Bookshelf Gauder Akustik DARC 40 Loa Bookshelf Gauder Akustik DARC 40
956.940.000 VND
+ Add Option Diamond tweeter Gauder Akustik DARC 40: 159,500,000đ
+ Add Option Double Vision Gauder Akustik DARC 40: 31,900,000đ
+ Add Đèn báo hiển thị nhạc Gauder Akustik (Music Light) DARC 40: 52,200,000đ (cái)
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Loa Floorstand Gauder Akustik Darc 100 Loa Floorstand Gauder Akustik Darc 100
1.739.940.000 VND
+ Add Option Double Vision Gauder Akustik DARC 100: 58,000,000đ
+ Add Đèn báo hiển thị nhạc Gauder Akustik (Music Light) DARC 100: 52,200,000 (cái)
+ Add Đồng hồ chỉ mức điện áp Gauder Akustik ( VU meter) DARC 100: 52,200,000 (cái)
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Loa Floorstand Gauder Akustik Darc 80 Loa Floorstand Gauder Akustik Darc 80
1.449.940.000 VND
+ Add Option Diamond Tweeter Gauder Akustik DARC 80: 159,500,000đ
+ Add Option Double Vision Gauder Akustik DARC 80: 58,000,000đ
+ Add Đèn báo hiển thị nhạc Gauder Akustik (Music Light) DARC 80: 52,200,000đ (cái)
+ Add Đồng hồ chỉ mức điện áp Gauder Akustik ( VU meter) DARC 80: 52,200,000đ (cái)
+ Add Củ loa Gauder Akustik Floorstand DARC 80: 5,800,000đ
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Loa Floorstand Gauder Akustik Darc 60 Loa Floorstand Gauder Akustik Darc 60
956.940.000 VND
+ Add Option Diamond tweeter Gauder Akustik DARC 60: 159,500,000đ
+ Add Đèn báo hiển thị nhạc Gauder Akustik (Music Light) DARC 60: 52,200,000đ (cái)
+ Add Đồng hồ chỉ mức điện áp Gauder Akustik ( VU meter) DARC 60: 52,200,000đ (cái)
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Loa Floorstand Gauder Akustik Cassiano MKII Loa Floorstand Gauder Akustik Cassiano MKII
1.043.880.000 VND
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Loa Bookshelf Gauder Akustik Berlina RC 3 Loa Bookshelf Gauder Akustik Berlina RC 3
382.740.000 VND
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Loa Center Gauder Akustik FRC MKII Loa Center Gauder Akustik FRC MKII
159.470.000 VND
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Loa Floorstand Gauder Akustik Vescova MKII Loa Floorstand Gauder Akustik Vescova MKII
347.940.000 VND
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Loa Center Gauder Akustik Arcona FRC MK II Loa Center Gauder Akustik Arcona FRC MK II
92.770.000 VND
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Loa Floorstand Gauder Akustik Arcona 100 MK II Loa Floorstand Gauder Akustik Arcona 100 MK II
255.140.000 VND
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Loa Floorstand Gauder Akustik Arcona 80 MK II Loa Floorstand Gauder Akustik Arcona 80 MK II
231.940.000 VND
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Loa Floorstand Gauder Akustik Arcona 60 MK II Loa Floorstand Gauder Akustik Arcona 60 MK II
185.540.000 VND
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Loa Floorstand Gauder Akustik Berlina RC 9 Loa Floorstand Gauder Akustik Berlina RC 9
3.827.940.000 VND
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Loa Floorstand Gauder Akustik Berlina RC 8 Loa Floorstand Gauder Akustik Berlina RC 8
2.232.940.000 VND
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Loa Floorstand Gauder Akustik Cassiano MKII Loa Floorstand Gauder Akustik Cassiano MKII
521.940.000 VND
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Loa Floorstand Gauder Akustik Arcona 200 MK II Loa Floorstand Gauder Akustik Arcona 200 MK II
429.140.000 VND
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Loa Center Gauder Akustik Berlina Frc Grand Black Edition Loa Center Gauder Akustik Berlina Frc Grand Black Edition
579.970.000 VND
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Loa Bookshelf Gauder Akustik Arcona 40 MK II Loa Bookshelf Gauder Akustik Arcona 40 MK II
121.740.000 VND
+ Add Lưới loa trước Gauder Akustik 40 MKII SD ( Front grille): 2.870.000đ
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Loa Floorstand Gauder Akustik Darc 200 (Kèm chân đế Big Foot) Loa Floorstand Gauder Akustik Darc 200 (Kèm chân đế Big Foot)
2.754.940.000 VND
+ Add Option Diamond tweeter Gauder Akustik DARC 200: 159,500,000đ
+ Add Option Double Vision Gauder Akustik DARC 200: 58,000,000đ
+ Add Đèn báo hiển thị nhạc Gauder Akustik (Music Light) DARC 200: 52,200,000đ (cái)
+ Add Đồng hồ chỉ mức điện áp Gauder Akustik ( VU meter) DARC 200: 52,200,000đ (cái)
+ Giá đã kèm Big Foot (đế)
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Loa Floorstand Gauder Akustik Darc 250 (Kèm chân đế Big Foot) Loa Floorstand Gauder Akustik Darc 250 (Kèm chân đế Big Foot)
5.335.940.000 VND
+ Add Option Double Vision Gauder Akustik DARC 250: 58.000.000đ
+ Add Đèn báo hiển thị nhạc Gauder Akustik (Music Light) DARC 250: 52,200,000đ (cái)_
+ Add Đồng hồ chỉ mức điện áp Gauder Akustik ( VU meter) DARC 250: 52,200,000đ (cái)_
+ Giá đã kèm chân đế Big Foot
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua