Tivi

-26%
Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X80J Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X80J
18.700.000 VND
13.900.000 VND
Mua
Google Tivi OLED Sony 4K XR-65A80K Google Tivi OLED Sony 4K XR-65A80K
53.900.000 VND
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
+65 inch Ngang 122.7cm/Cao 71.2cm/Dày 5.3cm, 17.9kg
Mua
Smart Tivi Sony Bravia 4K 75X80k Smart Tivi Sony Bravia 4K 75X80k
32.900.000 VND
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Smart Tivi Sony Bravia 4K 65X80K Smart Tivi Sony Bravia 4K 65X80K
21.000.000 VND
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Smart Tivi Sony Bravia 4K 55X80K Smart Tivi Sony Bravia 4K 55X80K
19.900.000 VND
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Smart Tivi Sony Bravia 4K 50X80k Smart Tivi Sony Bravia 4K 50X80k
17.400.000 VND
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Tivi Sony 4K XR-55X90K VN3 Tivi Sony 4K XR-55X90K VN3
25.900.000 VND
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Tivi Sony 4K KD-75X85K VN3 Tivi Sony 4K KD-75X85K VN3
36.300.000 VND
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Tivi 4K Sony KD-50X80K Tivi 4K Sony KD-50X80K
17.400.000 VND
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Tivi 4K Sony 50 inch KD-50X75K Tivi 4K Sony 50 inch KD-50X75K
13.900.000 VND
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Google Tivi Sony 2K KD-32W830K Google Tivi Sony 2K KD-32W830K
8.200.000 VND
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Google Tivi OLED Sony 4K XR-55A80K Google Tivi OLED Sony 4K XR-55A80K
42.900.000 VND
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
+55 inch Ngang 122.7cm/Cao 73.8cm/Dày 5.3cm, 23kg
+65 inch Ngang 122.7cm/Cao 71.2cm/Dày 5.3cm, 17.9kg
Mua
Google Tivi Mini LED Sony 4K XR-85X95K Google Tivi Mini LED Sony 4K XR-85X95K
130.900.000 VND
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Google Tivi Sony 4K XR-X90K Google Tivi Sony 4K XR-X90K
30.900.000 VND
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
+65 inch Ngang 145.2cm/Cao 83.4cm/Dày 7.2cm, 22.9kg
+75 inch Ngang 167.5cm/Cao 96.2cm/Dày 7.3cm, 34.4kg
+85 inch Ngang 190.1cm/Cao 109cm/Dày 7.3cm, 45.8kg
Mua
Google Tivi Sony 55 inch 4K KD-55X85K Google Tivi Sony 55 inch 4K KD-55X85K
25.900.000 VND
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
+55 inch Ngang 123.3cm/Cao 71cm/Dày 7.2cm, 17.1kg
+65 inch Ngang 145.2cm/Cao 83.6cm/Dày 7.2cm, 22kg
+85 inch Ngang 190cm/Cao 109cm/Dày 7.3cm, 44.7kg
Mua