Tivi Sony LED 4K KD-43X8500H Tivi Sony LED 4K KD-43X8500H
20.190.000 VND
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Tivi Sony LED 4K KD-65X9500H Tivi Sony LED 4K KD-65X9500H
47.150.000 VND
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Android Tivi Sony 4K KD-55X7500H Android Tivi Sony 4K KD-55X7500H
18.400.000 VND
+ Giảm giá 30% soundbar
+ Quà tặng Clip TV 12 tháng
+ Quà tặng VTV Cab on 12 tháng + gói VIP 3 tháng
+ Quà tặng FPT Play Family Live TV 12 tháng
+ Quà tặng gói FPT Play Vip 3 tháng

+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Android Tivi Sony 4K KD-49X7500H Android Tivi Sony 4K KD-49X7500H
16.400.000 VND
+ Giảm giá 30% soundbar
+ Quà tặng Clip TV 12 tháng
+ Quà tặng VTV Cab on 12 tháng + gói VIP 3 tháng
+ Quà tặng FPT Play Family Live TV 12 tháng
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Tivi Sony LED 4K KD-55X9500H Tivi Sony LED 4K KD-55X9500H
37.600.000 VND
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Tivi Sony LED 4K KD-49X9500H Tivi Sony LED 4K KD-49X9500H
30.990.000 VND
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Tivi Sony 4K KD-43X7000G Tivi Sony 4K KD-43X7000G
10.400.000 VND
+ Giảm giá 30% soundbar
+ Quà tặng Clip TV 12 tháng
+ Quà tặng FPT Play Family Live TV 12 tháng

+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
-24%
Tivi Sony LED KD-75Z9F (4K TV) Tivi Sony LED KD-75Z9F (4K TV)
74.900.000 VND
99.000.000 VND
Hỗ trợ tiền điện : 2.000.000VNĐ
+ Giảm giá 30% soundbar
+ Gói Clip TV 12 tháng
+ Gói FPT Play Family Live TV 12 tháng
+ Gói VTV Cab on 12 tháng + gói VIP 3 tháng
+ Gói FPT Play Vip 3 tháng
+ Tặng 1 năm Bảo Hành
+ Mua RT40 với giá 3,990k | Mua S700F với giá 4,990k

Mua
Tivi Sony LED Bravia KD-43X7500F (4K TV) Tivi Sony LED Bravia KD-43X7500F (4K TV)
9.590.000 VND
+ Giảm giá 30% soundbar
+ Quà tặng Clip TV 12 tháng
+ Quà tặng FPT Play Family Live TV 12 tháng
+ Quà tặng FPT Play Vip 3 tháng

+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
-42%
Smart Tivi Sony LED 4K KD-55X8500G Smart Tivi Sony LED 4K KD-55X8500G
19.900.000 VND
34.500.000 VND
Hỗ trợ tiền điện : 750.000VNĐ
+ Giảm giá 30% soundbar
+ Gói Clip TV 12 tháng
+ Gói FPT Play Family Live TV 12 tháng
+ Gói VTV Cab on 12 tháng + gói VIP 3 tháng
+ Gói FPT Play Vip 3 tháng
+ Tặng 1 năm Bảo Hành
+ Gói Galaxy Play 2 Flim 4K

Mua
Tivi LED 4K Sony KD-65X9500G Tivi LED 4K Sony KD-65X9500G
35.900.000 VND
Hỗ trợ tiền điện : 2.000.000VNĐ
+ Giảm giá 30% soundbar
+ Gói Clip TV 12 tháng
+ Gói FPT Play Family Live TV 12 tháng
+ Gói VTV Cab on 12 tháng + gói VIP 3 tháng
+ Gói FPT Play Vip 3 tháng
+ Mua RT40 với giá 3,390k | Mua S700F với giá 4,990k + Gói Galaxy Play 2 Flim 4K

Mua
Android Tivi Sony 4K KD-43X7500H Android Tivi Sony 4K KD-43X7500H
12.900.000 VND
+ Giảm giá 30% soundbar
+ Quà tặng Clip TV 12 tháng
+ Quà tặng VTV Cab on 12 tháng + gói VIP 3 tháng
+ Quà tặng FPT Play Family Live TV 12 tháng

+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
-46%
Tivi Sony LED 4K KD-49X8000G Tivi Sony LED 4K KD-49X8000G
12.100.000 VND
22.500.000 VND
Hỗ trợ tiền điện : 400.000VNĐ
+ Giảm giá 30% soundbar
+ Quà tặng Clip TV 12 tháng
+ Quà tặng FPT Play Family Live TV 12 tháng
+ Quà tặng VTV Cab on 12 tháng + gói VIP 3 tháng

+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
-33%
Tivi Sony 4K KD-43X8000G Tivi Sony 4K KD-43X8000G
11.400.000 VND
16.900.000 VND
+ Giảm giá 30% soundbar
+ Quà tặng Clip TV 12 tháng
+ Quà tặng FPT Play Family Live TV 12 tháng
+ Quà tặng VTV Cab on 12 tháng + gói VIP 3 tháng

+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
-37%
Tivi LED 4K Sony KD-55X9500G Tivi LED 4K Sony KD-55X9500G
26.900.000 VND
42.800.000 VND
Hỗ trợ tiền điện : 2.000.000VNĐ
+ Giảm giá 30% soundbar
+ Gói Clip TV 12 tháng
+ Gói FPT Play Family Live TV 12 tháng
+ Gói VTV Cab on 12 tháng + gói VIP 3 tháng
+ Gói FPT Play Vip 3 tháng
+ Gói Galaxy Play 2 Flim 4K

Mua
Sony LED Bravia KD-55A9F (4K TV) Sony LED Bravia KD-55A9F (4K TV)
59.900.000 VND
Hỗ trợ tiền điện : 2.000.000VNĐ
+ Giảm giá 30% soundbar
+ Gói Clip TV 12 tháng
+ Gói FPT Play Family Live TV 12 tháng
+ Gói VTV Cab on 12 tháng + gói VIP 3 tháng
+ Gói FPT Play Vip 3 tháng
+ Tặng 1 năm Bảo Hành
+ Mua RT3 với giá 2,990k | Mua S500F với giá 3,990k
+ Gói Galaxy Play 4 Flim 4K

Mua
Sony LED Bravia KD-65A9F (4K TV) Sony LED Bravia KD-65A9F (4K TV)
60.900.000 VND
Hỗ trợ tiền điện : 2.000.000VNĐ
+ Giảm giá 30% soundbar
+ Gói Clip TV 12 tháng
+ Gói FPT Play Family Live TV 12 tháng
+ Gói VTV Cab on 12 tháng + gói VIP 3 tháng
+ Gói FPT Play Vip 3 tháng
+ Tặng 2 năm Bảo Hành
+ Mua RT3 với giá 2,990k | Mua S500F với giá 3,990k
+ Gói Galaxy Play 4 Flim 4K

Mua
-54%
Tivi Sony 4K KD-75X8500G Tivi Sony 4K KD-75X8500G
39.990.000 VND
86.900.000 VND
Hỗ trợ tiền điện : 1.000.000VNĐ
+ Giảm giá 30% soundbar
+ Gói Clip TV 12 tháng
+ Gói FPT Play Family Live TV 12 tháng
+ Gói VTV Cab on 12 tháng + gói VIP 3 tháng
+ Gói FPT Play Vip 3 tháng
+ Tặng 1 năm Bảo Hành
+ Gói Galaxy Play 2 Flim 4K

Mua
-54%
Tivi Sony 4K KD-75X8000G Tivi Sony 4K KD-75X8000G
34.900.000 VND
75.400.000 VND
Hỗ trợ tiền điện : 1.000.000VNĐ
+ Giảm giá 30% soundbar
+ Quà tặng Clip TV 12 tháng
+ Quà tặng FPT Play Family Live TV 12 tháng
+ Quà tặng VTV Cab on 12 tháng + gói VIP 3 tháng
+ Quà tặng FPT Play Vip 3 tháng

+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Tivi Sony LED 4K KD-49X8500H Tivi Sony LED 4K KD-49X8500H
1 VND
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Tivi LED 4K Sony KD-85X8000H Tivi LED 4K Sony KD-85X8000H
Liên hệ
Hỗ trợ tiền điện : 2.000.000VNĐ
+ Giảm giá 30% soundbar
+ Gói Clip TV 12 tháng
+ Gói FPT Play Family Live TV 12 tháng
+ Gói VTV Cab on 12 tháng + gói VIP 3 tháng
+ Gói FPT Play Vip 3 tháng

Mua
Tivi LED 4K Sony KD-55X8000H Tivi LED 4K Sony KD-55X8000H
Liên hệ
Hỗ trợ tiền điện : 1.500.000VNĐ
+ Giảm giá 30% soundbar
+ Gói Clip TV 12 tháng
+ Gói FPT Play Family Live TV 12 tháng
+ Gói VTV Cab on 12 tháng + gói VIP 3 tháng
+ Gói FPT Play Vip 3 tháng

Mua
Tivi LED 4K Sony KD-49X8000H Tivi LED 4K Sony KD-49X8000H
Liên hệ
Hỗ trợ tiền điện : 1.500.000VNĐ
+ Giảm giá 30% soundbar
+ Gói Clip TV 12 tháng
+ Gói FPT Play Family Live TV 12 tháng
+ Gói VTV Cab on 12 tháng + gói VIP 3 tháng

Mua
Android Tivi Sony 4K KD-65X7500H Android Tivi Sony 4K KD-65X7500H
29.900.000 VND
+ Giảm giá 30% soundbar
+ Quà tặng Clip TV 12 tháng
+ Quà tặng VTV Cab on 12 tháng + gói VIP 3 tháng
+ Quà tặng FPT Play Family Live TV 12 tháng
+ Quà tặng gói FPT Play Vip 3 tháng

+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua