Dây tín hiệu Transparent Super Balanced Interconnect (XLR) Dây tín hiệu Transparent Super Balanced Interconnect (XLR)
36.743.000 VND
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Dây tín hiệu Transparent Reference XL Balanced Interconnect (2.4m) Dây tín hiệu Transparent Reference XL Balanced Interconnect (2.4m)
163.000.000 VND
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Dây tín hiệu Transparent Reference RCA Interconnect (3m) Dây tín hiệu Transparent Reference RCA Interconnect (3m)
66.000.000 VND
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Dây tín hiệu Transparent MusicLink RCA Interconnect (1.5m) Dây tín hiệu Transparent MusicLink RCA Interconnect (1.5m)
4.840.000 VND
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Dây loa Transparent The Wave TW-8FT Dây loa Transparent The Wave TW-8FT
6.186.000 VND
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua