Dây Tara Labs The Grand Master Evolution (8FT) Dây Tara Labs The Grand Master Evolution (8FT)
997.600.000 VND
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Dây tín hiệu Tara Labs The Zero Evolution XLR Dây tín hiệu Tara Labs The Zero Evolution XLR
474.615.000 VND
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Dây tín hiệu Tara Labs The 0.8 EX (RCA) Dây tín hiệu Tara Labs The 0.8 EX (RCA)
30.000.000 VND
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua