Trải nghiệm những thành tựu mới của hãng tăng âm nổi tiếng của Mỹ - Vacum Tube Logic (VTL)

 

Mời các Audiophile tham gia sự kiện "Trải nghiệm những thành tựu mới của Hãng Tăng Âm nổi tiếng của Mỹ - Vacum Tube Logic (VTL)" 

 

Nội dung:

 

 Chủ tịch hãng – Mr.Luke Manley được mời tới Audio Hoàng Hải - Việt Nam vào thời gian từ 14h đến 17h30 ngày 18/8/2017.

 

Cuộc gặp gồm 2 chương trình:

 

- 14h: Gặp gỡ báo chí.

 

- 15h: Gặp gỡ khách mời với nội dung: Giới thiệu về lịch sử VTL, giới thiệu về những sản phẩm con gái mới được trưng bày phối ghép:

 

Loa Rockport Technologies Cygnus (Piano Black)

VTL S-400 Series II Reference Stereo Amplifier

VTL TL-7.5 Series III Reference Line Preamplifier

VTL MB-450 Series III Signature Monoblock Power

 

 

 

Một số hình ảnh của buổi giao lưu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tag:

Chia sẻ bài viết này: