• Sony 3D Projectors VPL-VZ1000ES (Laser diode) Sony 3D Projectors VPL-VZ1000ES (Laser diode)
  Bảo hành: 12 tháng
  620.000.000 VND
 • Sony 3D Projectors VPL-VW1100ES (4K) Sony 3D Projectors VPL-VW1100ES (4K)
  Bảo hành: 12 tháng
  550.000.000 VND
 • Sony VPL-VW550ES (4K) Sony VPL-VW550ES (4K)
  Bảo hành: 12 tháng
  318.000.000 VND
 • Sony Projectors VPL-VW320ES (4K) Sony Projectors VPL-VW320ES (4K)
  Bảo hành: 12 tháng
  218.000.000 VND
 • JVC 3D Projectors DLA-X900RB (4K) JVC 3D Projectors DLA-X900RB (4K)
  Bảo hành: 12 tháng
  179.000.000 VND
 • JVC 3D Projectors DLA-X700R (4K) JVC 3D Projectors DLA-X700R (4K)
  Bảo hành: 12 tháng
  129.000.000 VND
 • JVC 3D Projectors DLA-X500R (4K) JVC 3D Projectors DLA-X500R (4K)
  Bảo hành: 12 tháng
  115.000.000 VND

Máy chiếu UHD (4K)

Hãng sản xuất

Sản phẩm đã xem
 • audionet
Thiết kế web: Hurasoft