Dây tín hiệu Transparent Reference XL Balanced Interconnect (2.4m) Dây tín hiệu Transparent Reference XL Balanced Interconnect (2.4m)
163.000.000 VND
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Dây loa Transparent Reference MM2 (2.4m) Dây loa Transparent Reference MM2 (2.4m)
290.000.000 VND
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Dây loa Transparent Opus MM2 (2.4m) Dây loa Transparent Opus MM2 (2.4m)
423.000.000 VND
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua
Dây tín hiệu Transparent Opus MM2 XLR Interconnect (8m) Dây tín hiệu Transparent Opus MM2 XLR Interconnect (8m)
462.000.000 VND
+ Giá tốt nhất khi liên hệ ngay
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
+ Bảo hành chính hãng
Mua