Triền lãm Hiend Show 2017

Chương trình triển lãm Hiend Show 2017

Thời gian chương trình: 29/09/2017 - 01/10/2017

Địa điểm: Khách sạn Daewoo Hà Nội - 360 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

 

 

 

Một số hình ảnh Audio Hoàng Hải tại triển lãm: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ bài viết này: