• Sony Xperia C5 Ultra Dual E5563/B (màu đen) Sony Xperia C5 Ultra Dual E5563/B (màu đen)
    Bảo hành: 12 tháng
    2.490.000 VND
  • Sony Xperia C5 Ultra Dual E5563/W (màu trắng) Sony Xperia C5 Ultra Dual E5563/W (màu trắng)
    Bảo hành: 12 tháng
    2.490.000 VND
  • Sony Xperia C5 Ultra Dual E5563/Z (màu xanh) Sony Xperia C5 Ultra Dual E5563/Z (màu xanh)
    Bảo hành: 12 tháng
    2.490.000 VND
  • Sony Xperia C4 Dual E5333XP/W (màu trắng) Sony Xperia C4 Dual E5333XP/W (màu trắng)
    Bảo hành: 12 tháng
    2.290.000 VND
  • Sony Xperia C4 Dual E5333XP/G (màu xanh) Sony Xperia C4 Dual E5333XP/G (màu xanh)
    Bảo hành: 12 tháng
    2.290.000 VND
  • Sony Xperia C4 Dual E5333XP/B (màu đen) Sony Xperia C4 Dual E5333XP/B (màu đen)
    Bảo hành: 12 tháng
    2.290.000 VND

Hãng sản xuất

Sản phẩm đã xem
  • audionet
Thiết kế web: Hurasoft