Đặc điểm nổi bật của Solidsteel 5.2

Thông số kỹ thuật

Dimensions (W x H x D):

570 x 480 x 460 mm

Colours:

Black/Silver

Đánh giá chi tiết

+ Four-leg and two shelf table
+ MDF shelves in matte finish
+ Steel frame with anti-resonant finish
+ Duraluminium cones
+ For electronics and turntables

Các bài đánh giá

Xem thêm bài viết đánh giá

Ý kiến của khách hàng