Audio Note Pre-amplifier M3 (Line)

Pre-amplifier Audio Note
Tình trạng: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng
Khuyến mãi:
Liên hệ để có giá tốt nhất
133.100.000 VND
Số lượng:   

Power Consumption:               81W with 1A anti-surge fuses
Input impedance:                    100K line input and 47K phono input
Gain:                                        8.2 Line in (18dB) and 1900,Phono in (65dB), both at 1KHz
Output noise:                           Less than 0.08mV RMS, unweighted line input.
                                                Typically 12mV RMS, unweighted, phono input.
Maximum output:                    4.4 volt RMS
Output impedance:                  Less than 10 Ohms
Tube compliment:                   6X5 Philips × 2/5687 Philips × 2/6072 G.E. × 2

Dimensions (H x W x D):          141 × 445 x 410 mm
Weight:                                    16 kg


Sản phẩm liên quan

 • Accuphase Pre-amplifier C-3850 Accuphase Pre-amplifier C-3850
  Bảo hành: 12 tháng
  445.500.000 VND
  495.000.000 VND
  -10%
 • Accuphase Pre-amplifier C-2820 Accuphase Pre-amplifier C-2820
  Bảo hành: 12 tháng
  283.200.000 VND
  354.000.000 VND
  -20%
 • Accuphase Pre-amplifier C-2850 Accuphase Pre-amplifier C-2850
  Bảo hành: 12 tháng
  329.400.000 VND
  366.000.000 VND
  -10%
 • Jadis Tube Pre-amplifiers JP15 Jadis Tube Pre-amplifiers JP15
  Bảo hành: 12 tháng
  125.000.000 VND
 • McIntosh Pre-amplifier C2600 Gold McIntosh Pre-amplifier C2600 Gold
  Bảo hành: 12 tháng
  239.999.000 VND
 • McIntosh Pre-amplifier C2600 McIntosh Pre-amplifier C2600
  Bảo hành: 12 tháng
  200.286.000 VND
 • McIntosh Digital Pre-amplifier D150 McIntosh Digital Pre-amplifier D150
  Bảo hành: 12 tháng
  79.393.000 VND
 • McIntosh Tube Pre-amplifier C22 McIntosh Tube Pre-amplifier C22
  Bảo hành: 12 tháng
  158.786.000 VND
 • McIntosh Pre-amplifier C52 McIntosh Pre-amplifier C52
  Bảo hành: 12 tháng
  173.672.000 VND
 • McIntosh Pre-amplifier C47 McIntosh Pre-amplifier C47
  Bảo hành: 12 tháng
  99.241.000 VND
Sản phẩm đã xem
 • audionet
Thiết kế web: Hurasoft